Užpildykite šį klausimyną ir gaukite informaciją kokias ataskaitas turite teikti

Ar vykdote gaminių importą į LR ir išleidžiate importuotus gaminius į LR arba eksportuojate?

Ar gaminate gaminius, juos pakuojate ir išleidžiate į LR arba eksportuojate?

Ar perkate tuščią pakuotę savo importuotam arba pagamintam gaminiui supakuoti ir supakuotą gaminį išleidžiate į LT rinką arba eksportuojate?

Ar importuojate elektros ir elektronikos gaminius į LT rinką daugiau nei 5 vnt. per metus?

Ar importuojate baterijas ir akumuliatorius į LR ir išleidžiate į LR arba eksportuojate?

Ar importuojate alyvas į LR ir išleidžiate į LR arba eksportuojate?

Ar importuojate filtrus į LR ir išleidžiate į LR arba eksportuojate?

Ar importuojate padangas į LR ir išleidžiate į LR arba eksportuojate?

Ar importuojate transporto priemones į LR ir išleidžiate į LR arba eksportuojate?

Pažymėkite, ar Jūsų veikla atitinka bent vieną iš šių punktų:
  • veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos);
  • atliekama transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
  • 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą;
  • veikloje susidaro alyvos atliekos;
  • vykdoma statybinė veikla ir susidaro statybinės atliekos;
  • vykdoma maisto gamybos (ruošimo) (viešbučiai, moteliai, restoranai, kavinės, kitos viešojo maitinimo ir maisto gamybos įstaigos) ir (ar) maisto prekybos (didmeninės ar mažmeninės prekybos ir kitos maisto prekybos įstaigos) veikla ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų.

Ar savo veikloje importuojate, naudojate, parduodate medžiagas, kuruos priskiriamos prie cheminių medžiagų ir jų mišinių bei jos yra privalomi SDL (saugos duomenų lapai)?